Superfície ocular

SUPERFÍCIE OCULAR

Pingüècula

La conjuntiva és una membrana mucosa transparent que cobreix el globus ocular. La part que no queda coberta per les parpelles està exposada a factors externs (micro traumatismes) com vent, sol, pols, que li poden provocar canvis degeneratius. Els més freqüents son el pterígion la pingüècula que poden afectar a la salut visual i ser desagradables estèticament.

La Pingüècula es presenta com una taca groguenca o una petita protuberància sobre la conjuntiva normalment a la part nasal del ull . Es un canvi del teixit conjuntival per dipòsits de proteïnes, greix i calç, similar a una durícia de la pell. A diferència del pterígion, no creix cap a la còrnia.

Símptomes de la pingüècula
La pingüècula pot provocar molèsties: al produir una irregularitat a la superfície del ull, aquest no es pot lubricar bé, i la part inferior de la pingüècula que da més seca. Això provoca ull vermell, irritació ocular, sensació de cos estrany, sequedat ocular, coïssor d’ull .En general els símptomes son similars al pterígion.

Tractament de la pingüècula
Tan sols s’ha de tractar amb lubricants oculars si dona símptomes. En casos molt severs, pot ser necessari tractar-la quirúrgicament.

Pera evitar canvis degeneratius en la conjuntiva, es recomana:

    • Utilitzar ulleres amb filtre ultraviolat: cada any es perd el 1.2% de la capa de ozó y el 90% del dany dels raigs UV és ocasionat alvoltant dels ulls.
    • Protegir els ulls en condicions seques o amb molt de pols.
    • Utilitzar llàgrimes artificials sense conservants en condicions de sequedat
    • Realitzar exàmens específics per el diagnòstic de síndrome de ull sec i seguir les recomanacions per a cada cas.

Pterígion

Es semblant a la pingüècula però en aquest cas presenta vasos sanguinis i creix al damunt de la còrnia. En principi pot ocasionar les mateixes molèsties que la pingüècula, però si va envaint la còrnia ,pot ocasionar astigmatismes i pot arribar a cobrir la pupil·la provocant pèrdues de visó. En aquests supòsits, s’ha d’intervenir.

This post is also available in: ESP