Forat Macular

Què és un forat macular?

El interior del ull està entapissat per una pell que en diem retina, encarregada de recollir les imatges que entren al ull i enviar les per el nervi òptic al cervell on realment veiem.

La màcula és la part de la retina que està just al darrera de la pupil·la , on hi ha la major part de la visió, la que utilitzem per a llegir, mirar la televisió. Es la encarregada de la visió central.

El forat macular és un esquinçament del teixit localitzat a la zona central de la màcula (fòvea) que provoca un defecte de visió central (escotoma) o una zona de visió borrosa al centre del camp visual.

Els forats maculars solen estar relacionats amb l’edat, encara que també poden ser secundaris a haver patit traumatismes oculars. 

Clasificació:

  • Forats maculars complerts: afecten totes les capes de la retina i comporten una major pèrdua de visió.
  • Forats maculars lamel·lars, parcials o pseudoforamen : afecten només algunes capes de la retina i no tant la visió.

Causes

El globus ocular està ple d’un líquid dens com una clar d’ou anomenat l’humor vitri.

Aquest líquid està dins d’una bossa molt fina anomenada hialoides , adherida a la retina. Amb l’edat pateix un procés de degeneració i pot acabar per contreure’s i per desprendre’s de la retina, provocant traccions de la hialoides sobre retina. Una de les àrees a què està més adherida és la màcula i quan tenen lloc aquestes traccions pot arribar a provocar un forat macular. 

Factors de risc principals

El factor de risc principal és l’edat, però també n’hi ha d’altres:

  1. Pacients amb miopia superior a sis diòptries.
  2. Pacients amb traumatismes oculars.
  3. Pacients que han patit un forat macular a l’altre ull (el 10 % – 15 % més de risc). 

Símptomes

Els símptomes relacionats amb el forat macular es desenvolupen gradualment. En els estadis inicials, la visió queda lleugerament distorsionada o apareix una boira al centre de la visió. Amb l’evolució de la malaltia, la visió empitjora i es nota distorsió en les línies rectes (metamorfòpsia ) i, sobretot, pèrdua de la capacitat de lectura. Al final del procés, pot arribar a ser molt difícil dur a terme qualsevol tasca de visió central amb l’ull afectat. 

Font:European VitreoRetinal Society

Quin n’és el tractament?

És indispensable un examen oftalmològic complet que inclogui les proves següents: una retinografia, una autofluorescència,i una tomografia de coherència òptica. Malgrat que hi ha forats maculars en estadis inicials que es tanquen sols, la gran majoria dels casos requereix microcirurgia.

El procediment quirúrgic consisteix en una vitrectomia posterior per a remoure el gel vitri de dins de l’ull, eliminar la membrana hialoide posterior i dissecar i extreure una membrana extremament fina anomenada membrana limitant interna, amb l’objectiu de facilitar que la retina es relaxi i que els llavis del forat macular es col·loquin una altra vegada sobre l’epiteli pigmentari. Posteriorment, s’omple l’ull amb gas perquè aquest mantingui una pressió sobre la retina que permeti que el forat macular es tanqui. La cirurgia es duu a terme amb anestèsia local, de manera que el pacient torna a casa després de la intervenció.

This post is also available in: ESP